Lider+ Moduł I

W dniach 21-22 maja odbędzie się kolejna edycja jednego z najpopularniejszych szkoleń instruktorskich – warsztat modułu I programu rozwojowego LIDER+. Na chętnych czeka tylko 13 miejsc. Zgłoszenia należy przesyłać do 15 maja 2016 r.

Zajęcia prowadzone będą przez hm. Małgorzatę Sochacką (z-cę komendantki ChSI „Iluminacja”) oraz hm. Magdalenę Szczepankowską (członkini Komendy Chorągwi Mazowieckiej ds. pracy z kadrą). Tematami zajęć będą m.in. zadania lidera w kierowaniu ludźmi, asertywna postawa lidera wobec współpracowników, autorytet lidera i narzędzia wspierania rozwoju: delegowanie zadań i uprawnień.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 -stopień min. phm.

 -członkostwo we władzach chorągwi lub hufca lub instruktorskim zespole chorągwianym, bądź hufcowym

Szkolenie LIDER+ odbędzie się w siedzibie Chorągwi Stołecznej ZHP ul. Piaskowa 4. Ewentualne zmiany lokalizacji (związane z liczebnością drugiej formy szkoleniowej w tym terminie w lokalu Chorągwi) zostaną podane w potwierdzeniu zgłoszenia do dnia 16 maja.

Koszt udziału w kursie to 70 zł.

Ankiet aplikacyjna znajduje się pod adresem: http://liderIchstoleczna.zgloszenia24.pl

Informacja o zakwalifikowaniu na szkolenie zostanie rozesłana najpóźniej po południu dnia 16 maja – postaramy się przekazywać info o zakwalifikowaniu na bieżąco.

Informacji szczegółowych udziela hm. Małgorzata Sochacka (gosia.sochacka@zhp.net.pl).

Cel i treści: w pliku w załączeniu: Zaproszenie_LIDER+_I-moduł

Termin: 21-22 maja 2016 r. (9:00-21:00 sobota, 9:00-14:00 max w niedzielę)

Miejsce: siedziba Chorągwi Stołecznej ZHP (ul. Piaskowa 4, Warszawa)

Odpłatność: 70 zł (materiały, przerwy kawowe, obiad w sobotę) należy wpłacić na konto kształceniowe Chorągwi Stołecznej do dnia 16.05.2015 r. (wpłat dokonują tylko osoby zakwalifikowane!) przelewem na konto Chorągwi Stołecznej ZHP: 8011 4010 1000 0054 2478 0010 05 z adnotacją „Dodatkowa składka członkowska zadaniowa – LIDER+, imię i nazwisko”

W przypadku braku wpłaty miejsce zostanie zaproponowane uczestnikom z listy rezerwowej.