Nowa komendantka Iluminacji

W dniu 10 stycznia 2015 r. odbyła się zbiórka wyborcza Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej „ILUMINACJA”. Spotkaliśmy się w gronie 15 instruktorów SI wraz z komendantką Choragwi Stoęłcznej ZHP hm. Pauliną Gajownik. Ponadto przed zbiórką 15 instruktorów nieobecnych na spotkaniu napisało e-maile z informacją, w jaki obszar kształcenia chcieliby się zaangażować w działaniach naszej SI w najbliższym czasie.
Uważam, że na zbiórce udało nam się otwarcie i szczerze porozmawiać o tym, co nam się udało razem osiągnąć w ciągu pierwszego roku istnienia Chorągwianej SI, a także czego jeszcze nam wciąż brakuje w „Iluminacji”. Najważniejsze braki (gdyż sukcesy bronią się same i o nich pisaliśmy już wielokrotnie), a świadomość braków jest bardzo cenna, to: brak SPOIWA, które dawałoby nam poczucie autentycznej wspólnoty kształceniowców w chorągwi oraz brak jednolitej wspólnej wizji kształcenia dla wszystkich obszarów szkoleń poziomu chorągwianego. Jednym z podstawowych celi na najbliższy rok pracy będzie ponadto wsparcie hufcowych ZKK i MZKK oraz bieżąca współpraca
z nimi.
Na nową komendantkę SI wybrana została hm. Katarzyna Krzak (SOKK), członkini poprzedniej komendy SI, zarekomendowana uczestnikom zbiórki przez dotychczasową komendantkę SI.
Kasia od razu na zbiórce zaproponowała funkcje z-ców komendanta SI: hm. Agnieszce Kalińskiej-Brzusce (SOKK) oraz hm. Małgorzacie Sochackiej (SOKK).
Komenda SI będzie się z czasem rozrastać o liderów poniższych zespołów SI (mogą one jeszcze ulec pewnym przekonfigurowaniom), które mają rozpocząć aktywne działanie w bieżącym roku:
1. wsparcie hufcowych ZKK i MZKK oraz bieżąca współpraca z nimi
2. KKK
3. PHM
4. KSI, opiekunowie prób, próbanci
5. Kadra odpowiedzialna za wsparcie programowo-metodyczne (w tym namiestnicy)
6. komendy hufców
7. kadra 35+
8. kadra wspierająca (finanse, gospodarka, kwatermistrzowstwo, promocja, kierownicy+wychowawcy itp.)
9. kadra szczepów
10. sprawy organizacyjne Ch SI: reprezentacja, akredytacje form kształceniowych, obsługa strony, weryfikacje OKK

Czuwaj!
hm. Magdalena Dąbrowska
Członkini komendy ds. pracy z kadrą

*** Wymiana poglądów tak nas pochłonęła na zbiórce, ze zapomnieliśmy zrobić zdjęcia 🙁