O szkole

Jednym z obszarów działania Chorągwi jest wspieranie rozwoju i prowadzenie kształcenia instruktorów zdobywających stopień podharcmistrza, kadry kierowniczej komend hufców, hufcowych zespołów instruktorskich, kadry szczepów i związków drużyn i opiekunów prób podharcmistrzowskich i harcmistrzowskich, czyli szeroko pojętej kadry wspierającej pracę drużynowych.

W tym celu Naczelnik ZHP decyzją nr 4/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r. powołał w naszej Chorągwi Zespół Kadry Kształcącej zgodnie z pkt 26 dokumentu „Kształcenie w Związku Harcerstwa Polskiego” (Załącznik nr 1 do Uchwały GK ZHP nr 50/2011 z dnia 29.03.2011 r. w sprawie dokumentów dotyczących pracy z kadrą):

http://dokumenty.zhp.pl/300_strona_glowna-viii.uchwaly,_decyzje,_stanowiska_wladz_naczelnych_zhp-glowna_kwatera_zhp,_naczelnik_zhp,_skarbnik_zhp-decyzje_naczelnika_zhp-2014 

Podstrona ta skierowana jest przede wszystkim do członków komend hufców, którzy zajmują się kształceniem w hufcach oraz szefów i członków hufcowych zespołów kadry kształcącej, a także pozostałej kadry kształcącej naszej Chorągwi tj. wszystkich instruktorów posiadających OKK.

W tym miejscu znajdziecie między innymi:

  • wykaz kadry kształcącej chorągwi oraz informacje o tym jak zdobywać Odznakę Kadry Kształcącej ZHP, także jak przedłużać uprawnienia posiadanej OKK;
  • informację o bieżących i planowanych przedsięwzięciach kształceniowych chorągwianego ZKK, w tym kalendarz kształceniowy;
  • informację o tym jak uzyskiwać wsparcie ze strony chorągwianego ZKK dla form kształceniowych organizowanych w hufcach;
  • aktualności z zakresu kształcenia w CSI ZHP.

Komendanci szkoły:

  • 2014 –            hm. Magdalena Dąbrowska (Hufiec Warszawa-Praga Północ)
  • 2015 – 2016 – hm. Katarzyna Krzak (Hufiec Warszawa-Wola)
  • 2017 – 2019 – hm. Małgorzata Sochacka (Hufiec Warszawa-Wola)
  • 2019 –          – hm. Michał Maciąg (Hufiec Warszawa-Żoliborz)