“Delta jesienna” – multi-kurs drużynowych dla kadry dorosłej

Szkoła Instruktorska Chorągwi Stołecznej ZHP „Iluminacja” oraz zespół instruktorski specjalizujący się w organizacji kursów dla osób dorosłych zapraszają do uczestnictwa w jesiennej edycji multi-kursu drużynowych „Delta”.

Jeżeli jesteś dojrzałym człowiekiem, chciałbyś dać od siebie innym coś, co miałoby głębszy sens wychowawczy, bądź chciałbyś poprowadzić naprawdę dobrą gromadę/drużynę, a potrzebujesz pomysłów jak to zrobić – to właśnie forma dla Ciebie!

Zapraszamy wszystkich absolwentów kursów przewodnikowskich, w wieku ponadwędrowniczym (21+), abyśmy wspólnie pokonali kolejny etap podróży wybranymi odnogami Delty, przygotowując się do podjęcia samodzielnej służby w gromadach i drużynach.

Cel kursu: Przygotowanie do pełnienia funkcji drużynowego w wybranej metodyce, zapoznanie z instrumentami metodycznymi, zapoznanie ze sposobami stosowania elementów metody harcerskiej i typowych form pracy w konkretnej metodyce, poszerzenie zasobu pomysłów, wymiana doświadczeń.

Ukończenie kursu daje uprawnienia do prowadzenia gromady / drużyny w odpowiedniej metodyce.

Podstawą do zaliczenia kursu jest m.in. aktywny udział we wszystkich zajęciach oraz wykonanie zadań zaliczeniowych.

Kiedy: Przez Deltę metodyki zuchowej, harcerskiej wraz ze starszoharcerską i wędrowniczej płynąć będziemy w następujących terminach:

  • 29-30.09.2018 r.,
  • 27-28.10.2018 r.,
  • 17-18.11.2018 r.

W dwóch ostatnich terminach przewidujemy nocleg w miejscu zajęć (w warunkach turystycznych) dla wszystkich uczestników. Dla zainteresowanych zapewniamy możliwość noclegu również podczas pierwszego zjazdu.

Miejsce kursu i czas: szkoły w Warszawie i najbliższej jej okolicy. Zajęcia od 8:00 rano zarówno w soboty jak i niedziele, do maksymalnie 23-ciej w soboty i do 17.30 w niedziele.

Koszt: 300 zł. W cenie zawarty koszt materiałów programowych, noclegu, obiadów, kolacji w soboty, śniadania w niedziele, napojów i słodkości w formie bufetu we wszystkie dni kursowe.

Zgłoszenia: Zgłoszeń dokonywać można poprzez formularz internetowy https://kursdelta2018jesien.zgloszenia24.pl/ – dostęp do formularza zostanie zamknięty po wyczerpaniu dostępnych miejsc, najpóźniej 22 września br.

Absolwenci kursów „Meandry” są przyjmowani bez uprzedniej kwalifikacji, absolwenci innych kursów przewodnikowskich przed zakwalifikowaniem mogą zostać poproszeni o rozmowę z członkiem komendy kursu lub o przygotowanie informacji/rekomendacji poświadczających wiedzę i umiejętności które umożliwią bezkolizyjne „dopłynięcie” do celu.

Kursy poszczególnych metodyk (zuchowa, harcerska łącznie ze starszoharcerską, wędrownicza) zostaną uruchomione po zgłoszeniu się ośmiorga chętnych. Maksymalna liczebność drużyny kursowej w jednej metodyce wynosi 18 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować na adres mailowy malgorzata.prus@zhp.net.pl

Szczegóły szkolenia

Data/Czas
29/09/2018 - 18/11/2018
Całodniowe

Kategorie


Mapa niedostepna