Kurs wychowawców i kierowników wypoczynku

W imieniu Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja” zapraszamy pełnoletnich instruktorów i członków ZHP (wymóg pełnoletności wynika z art. 92p ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) na kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku (KWK) oraz kurs dla kandydatów na kierowników wypoczynku (KKW).

1) kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku (KWK):

Termin kursu – 2 dni bez noclegów: 

27-28.05.2017 r. w godzinach od 09.30 do 18.00

Miejsce Kursu:

Jedna ze szkół w Warszawie

2) na kurs dla kandydatów na kierowników wypoczynku (KKW):

Termin kursu – 2 dni bez noclegów:

27-28.05.2017 r. w godzinach od 9.30 do 18.00

Miejsce Kursu:

Jedna ze szkół w Warszawie

Warunkami dostania się na każdy z ww. kursów jest wypełnienie do końca dnia 14 maja 2017 r. ankiety aplikacyjnej – linki poniżej:

Kurs dla kandydatów na wychowawców: https://kurs_wychowawcow.zgloszenia24.pl

Kurs dla kandydatów na kierowników: https://kurs_kierownikow.zgloszenia24.pl

oraz uiszczenie opłaty do dnia 21 maja 2017 r. przelewem na dedykowane konto Chorągwi Stołecznej ZHP: 62114010100000542478001038 z dopiskiem:

 • KWK: imię i nazwisko, hufiec, ew. nr karty członkowskiej ZHP
 • KKW: imię i nazwisko, hufiec, ew. nr karty członkowskiej ZHP

Wpłat prosimy dokonywać po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania się na kurs.

W sytuacjach wyjątkowych, zgłoszonych do dnia 19 maja 2017 r. na e-mail: magdalena.dabrowska@zhp.net.pl istnieje możliwość płatności gotówkowej – szczegóły wpłaty zostaną ustalone indywidualnie.

Cena od jednego uczestnika za każdy kurs:

dla instruktorów i członków ZHP (z aktywnym statusem w ewidencji ZHP i opłaconymi składkami): 100,00 PLN

dla pozostałych osób: 130,00 PLN

W cenie:

 • dwa obiady,
 • przerwy kawowe,
 • zajęcia wg harmonogramu,
 • materiały,
 • zaświadczenie z numerem ewidencjonowanym przez Kuratorium Oświaty w Warszawie (zaświadczenie wydane zostaną na podstawie art. 92r ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.), czyli aktualnych przepisów)

Informacje dodatkowe:

 • Na 7 dni przed rozpoczęciem kursów nie zwracamy wpłat za kursy.
 • Uczestnictwo w kursie będzie możliwe tylko z poświadczoną wpłatą.
 • W przypadku zgłoszenia się na jeden kurs powyżej 30 osób o zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń wraz z uiszczeniem opłaty na ww. konto. Pierwszeństwo w przyjęciu na kurs będą mieli również członkowie ZHP.
 • W dniu 15 maja 2017 r. wszyscy zakwalifikowani uczestnicy otrzymają e-mailowo informację potwierdzającą ich udział w kursie wraz z harmonogramem zajęć.

Kursy będą prowadzone zgodnie z wymogami, określonymi w rozporządzeniu MEN  z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452).

Czuwaj!

Komendantka Kursów KWK i KKW

hm. Magdalena Dąbrowska (SOKK 46/2018)

zaproszenie na kurs wychowawców i kierowników

Szczegóły szkolenia

Data/Czas
27/05/2017 - 28/05/2017
09:30 - 18:30

Kategorie


Mapa niedostepna