Kurs dla wychowawców kolonijnych i kierowników placówek wypoczynku

W imieniu Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja” zapraszamy pełnoletnich instruktorów i członków ZHP  (wymóg pełnoletności wynika z art. 92p ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.)) na kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku (KWK) oraz kurs dla kandydatów na kierowników wypoczynku (KKW).

1) kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku (KWK):

Termin kursu – 2 dni bez noclegów: 

12-13 maja 2018 r. w godzinach od 09.00 do 19.00

Miejsce Kursu:

Jedna ze szkół w Warszawie

2) na kurs dla kandydatów na kierowników wypoczynku (KKW):

Termin kursu – 2 dni bez noclegów:

12-13 maja 2018 r. w godzinach od 9.00 do 18.00

Miejsce Kursu:

Jedna ze szkół w Warszawie

Warunkami dostania się na każdy z ww. kursów jest wypełnienie do końca dnia 30 kwietnia 2018 r. ankiety aplikacyjnej – link poniżej:

Kurs dla kandydatów na wychowawców: https://kurs_wychowawcow.zgloszenia24.pl

Kurs dla kandydatów na kierowników: https://kurs_kierownikow.zgloszenia24.pl

oraz uiszczenie opłaty do dnia 7 maja 2018 r. przelewem na nr konta podany w potwierdzeniu uczestnictwa w kursie (zastanie wysłane 1 maja 2018 r.)

z dopiskiem:

 • KWK: imię i nazwisko, hufiec, ew. nr karty członkowskiej ZHP
 • KKW: imię i nazwisko, hufiec, ew. nr karty członkowskiej ZHP

W sytuacjach wyjątkowych, zgłoszonych do dnia 7 maja 2018 r. na e-mail: gosia.sochacka@zhp.net.pl istnieje możliwość płatności gotówkowej tylko w pierwszym dniu kursu na k-pe szkoleniowe.

Cena od jednego uczestnika za każdy kurs:

100,00 PLN – na tegoroczną edycję kursów zapraszamy tylko i wyłącznie członków i instruktorów ZHP z aktywnym statusem w ewidencji ZHP i opłaconymi składkami

W cenie:

 • dwa obiady,
 • przerwy kawowe,
 • zajęcia wg harmonogramu,
 • materiały,
 • zaświadczenie z numerem ewidencjonowanym przez Kuratorium Oświaty w Warszawie (zaświadczenie wydane zostaną na podstawie art. 92r ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.), czyli aktualnych przepisów)

Informacje dodatkowe:

 • Uczestnictwo w kursie będzie możliwe tylko z poświadczoną wpłatą.
 • Zwrot opłaty za kurs na 5 dni przed rozpoczęciem nie będzie możliwy.
 • W przypadku zgłoszenia się na jeden kurs powyżej 30 osób o zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
 • W dniu 1 maja 2018 r. wszyscy zakwalifikowani uczestnicy otrzymają e-mailowo informację potwierdzającą ich udział w kursie wraz z harmonogramem zajęć.

Kursy będą prowadzone zgodnie z wymogami, określonymi w rozporządzeniu MEN z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452).

Czuwaj!

Komendant Kursów KWK i KKW

Marcin Miłko (SOKK 730/2017)

zaproszenie na kurs_2018

Szczegóły szkolenia

Data/Czas
12/05/2018 - 13/05/2018
Całodniowe

Kategorie


Mapa niedostepna