Kurs przewodnikowski 35+ “Meandry” VI edycja

Kurs przewodnikowski dla dorosłych „Meandry” to kurs przede wszystkim dla tych, którzy będąc już powyżej wieku wędrowniczego, z bagażem doświadczeń dorosłego życia, chcą spróbować swoich sił w harcerstwie jako przyszli instruktorzy. Celem kursu jest, by osoba dorosła, która rozpoczyna bycie harcerską kadrą, zorientowała się w specyfice i zawiłościach instruktorskiej pracy.

Już szósty raz wspólnie ruszymy na spływ piękną rzeką harcerstwa na pokładzie wielkiej meandrującej tratwy. Zwiedzimy liczne zakola, wyspy i bindugi. Postaramy się nie osiąść na mieliźnie…

Zapraszamy:

 • rodziców, którzy swoje pociechy wysłali do zuchów lub harcerzy, po czym spodobało się im pomagać w pracy gromady lub drużyny, a chcą spróbować swoich sił jako harcerscy wychowawcy;
 • nauczycieli i wychowawców, którzy zetknęli się już trochę z harcerstwem i zamierzają zmierzyć się z pełnieniem funkcji w gromadach lub drużynach;
 • członków harcerskiej starszyzny, którzy chcieliby zostać instruktorami;
 • dawnych harcerzy i instruktorów, którzy kiedyś odeszli z drużyn, a mają chęć powrotu i wypróbowania swoich sił jako wychowawcy.

Zapraszamy także kadrę w wieku wędrowniczym. Do 33% miejsc jest dla Was, gdyż „wszyscy harcerze to jedna rodzina – starszy czy młodszy, chłopak czy dziewczyna”, a instruktorów też to dotyczy. Chcemy nauczyć się współpracy w zespołach składających się z instruktorów w różnym wieku. Dotychczas nasi absolwenci będący w wieku wędrowniczym, mimo początkowych obaw, bardzo sobie cenili możliwość uczestnictwa w „Meandrach”. Kandydaci w wieku wędrowniczym są proszeni o uzgodnienie zgłoszenia ze swoim komendantem hufca.

Kurs odbędzie się w formie czterech weekendowych spotkań:

 • 26-27 października 2019
 • 16-17 listopada 2019
 • 7-8 grudnia 2019
 • 4-5 stycznia 2020

Kurs będzie się odbywał na terenie Warszawy i okolic.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • przynajmniej kilkumiesięczne doświadczenie w pracy lub współpracy z drużyną lub gromadą zuchową;
 • chęć zostania harcerskim wychowawcą;
 • przekroczony wiek wędrowniczy (21+) lub zgoda właściwego komendanta hufca;
 • opinia i potwierdzenie zgłoszenia od harcerskiego przełożonego – może być via e-mail na adres komendanta kursu;
 • przestrzeganie Prawa Harcerskiego.

W celu zgłoszenia należy wypełnić ankietę pod adresem: https://meandry2019jesien.zgloszenia24.pl

Ankieta zostanie zamknięta 12 października 2019 o godzinie 21.00 lub wcześniej w przypadku wyczerpania dostępnych miejsc. O przyjęciu na kurs będzie decydować kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wymogu rozmowy kwalifikacyjnej lub uzyskania dodatkowych rekomendacji od harcerskiego przełożonego, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

Opłata za udział w kursie wyniesie 400 zł, może być mniejsza w przypadku uzyskania dofinansowania ze strony macierzystej chorągwi. Prawdopodobnie Chorągiew Stołeczna dofinansuje 25% kosztów uczestników ze swojego terenu. W przypadku potrzeby wystawienia faktury dla odbiorcy spoza ZHP, opłata będzie zwiększona o obowiązujący podatek od towarów i usług.

Szczegółowe informacje o kursie znajdziesz tutaj.

Na wszystkie dodatkowe pytania odpowie, w imieniu zespołu organizującego kurs, hm. Darek Brzuska, e‑mail: dariusz.brzuska@zhp.net.pl, tel. 512-000-671.

Szczegóły szkolenia

Data/Czas
26/10/2019 - 05/01/2020
00:00

Miejsce
Warszawa i okolice

Kategorie


Mapa niedostepna