Kurs przewodnikowski “Meandry” V edycja

KURS PRZEWODNIKOWSKI DLA DOROSŁYCH „MEANDRY”

edycja piąta

Organizator: Szkoła Instruktorska „Iluminacja” Chorągwi Stołecznej ZHP, zespół ds. kadry 35+

Kurs przewodnikowski dla dorosłych „Meandry” to kurs dla tych, którzy będąc już powyżej wieku wędrowniczego, z bagażem doświadczeń dorosłego życia, chcą spróbować swoich sił w harcerstwie jako przyszli instruktorzy.

Celem kursu jest, by osoba dorosła, która rozpoczyna bycie harcerską kadrą, zorientowała się w specyfice i zawiłościach instruktorskiej pracy.

Jest to też okazja do wspólnej wymiany doświadczeń. Kurs będą prowadzić instruktorzy z długim stażem w pracy drużynowego, tacy, co już mają dorosłe dzieci, ale także tacy, którzy przeszli stosunkowo niedawno ścieżkę od dorosłego nowicjusza do dorosłego kompetentnego instruktora.

Od strony formalnej – ukończenie kursu przewodnikowskiego jest warunkiem koniecznym (choć niewystarczającym) do zdobycia pierwszego stopnia instruktorskiego i uzyskania uprawnień do pracy z zuchami i harcerzami.

Zapraszamy:

 • rodziców, którzy swoje pociechy wysłali do zuchów lub harcerzy, po czym spodobało się im pomagać w pracy gromady lub drużyny, a chcą spróbować swoich sił jako harcerscy wychowawcy;
 • nauczycieli i wychowawców, którzy zetknęli się już trochę z harcerstwem i zamierzają zmierzyć się z pełnieniem funkcji w gromadach lub drużynach;
 • członków harcerskiej starszyzny, którzy chcieliby zostać instruktorami;
 • dawnych harcerzy i instruktorów, którzy kiedyś odeszli z drużyn, a mają chęć powrotu i wypróbowania swoich sił jako wychowawcy.

Kurs odbędzie się w formie trzech weekendowych spotkań:

 • 23-24.02.2019 r.,
 • 16-17.03.2019 r.,
 • 06-07.04.2019 r.

Należy liczyć się z wykonywaniem zadań samokształceniowych (lektura, rozwiązywanie problemów), a także z koniecznością wykonania zadań zaliczeniowych.

Podczas drugiego i trzeciego spotkania będziemy wszyscy nocować w miejscu zajęć. Podczas pierwszego spotkania jest możliwość noclegu dla potrzebujących.

Początek zajęć w soboty o godzinie 8-ej, koniec zajęć w niedzielę najpóźniej do godziny 18-tej. Kurs będzie się odbywał na terenie Warszawy i okolic.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • przynajmniej kilkumiesięczne doświadczenie w pracy lub współpracy z drużyną lub gromadą zuchową;
 • chęć zostania harcerskim wychowawcą;
 • przekroczony wiek wędrowniczy (21+);
 • potwierdzenie zgłoszenia i opinia od harcerskiego przełożonego – może być via e-mail na adres komendanta kursu;
 • przestrzeganie Prawa Harcerskiego.

Jednym z warunków uzyskania dyplomu ukończenia kursu jest złożenie Przyrzeczenia Harcerskiego.

W celu zgłoszenia należy wypełnić ankietę pod adresem: https://meandry2019wiosna.zgloszenia24.pl

Ankieta zostanie zamknięta 09.02.2019 o godzinie 21.00 lub wcześniej w przypadku wyczerpania dostępnych miejsc. O przyjęciu na kurs będzie decydować kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wymogu rozmowy kwalifikacyjnej lub uzyskania dodatkowych rekomendacji od harcerskiego przełożonego, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

Osoby zgłaszające się poinformujemy o wynikach kwalifikacji, warunkach uczestnictwa, kryteriach zaliczania kursu. Po zaakceptowaniu tego przez kandydata, poinformujemy o sposobie płatności i szczegółach organizacyjnych.

Opłata za udział w kursie wyniesie 300 zł, z możliwością dofinansowania 25% kwoty dla uczestników z hufców Chorągwi Stołecznej.

W przypadku potrzeby wystawienia faktury dla odbiorcy spoza ZHP, opłata będzie zwiększona o obowiązujący podatek od towarów i usług.

W ramach opłaty zapewnione są posiłki, materiały dla uczestników, bufet kawowy, nocleg w warunkach turystycznych.

Na wszystkie dodatkowe pytania odpowie komendant kursu – hm. Darek Brzuska, e‑mail: dariusz.brzuska@zhp.net.pl, tel. 512-000-671.

Szczegóły szkolenia

Data/Czas
23/02/2019 - 07/04/2019
08:00 - 18:00

Kategorie


Mapa niedostepna