Zasady przyznawania i weryfikacji odznak

Instruktorzy zainteresowani przedłużeniem uprawnień lub przyznaniem Odznaki Kadry Kształcącej proszeni są o kontakt z osobami odpowiedzialnymi w Chorągwi Stołecznej ZHP za weryfikację uprawnień kadry kształcącej:

  • weryfikacją Brązowych Odznak Kadry Kształcącej zajmuje się druhna hm. Jolanta Rybińska (SOKK/716/2016),
  • weryfikacją Srebrnych Odznak Kadry Kształcącej zajmuje się druhna hm. Lidia Jóźwiak-Kukawska (SOKK/60/2015)

W celu przedłużenia uprawnień lub przyznania Odznak Kadry Kształcącej należy wniosek (w wersji elektronicznej) wysłać na adres wnioski.okk@stoleczna.zhp.pl.

Osoby, którym wygasły uprawnienia i starają się o ich odnowienie, powinny złożyć wniosek na druku przedłużenia uprawnień z zastrzeżeniem, że nie muszą pełnić funkcji komendanta kursu, które jest wymagane przy przedłużeniu uprawnień.

Aby ułatwić składanie wniosków, wnioskodawcy nie muszą dołączać opinii Komendantki Szkoły Instruktorskiej “Iluminacja”. Osoba odpowiedzialna za weryfikację OKK bierze to na siebie 🙂

Weryfikacja nastąpi w przeciągu 30 dni od momentu złożenia wniosku. Po pozytywnej weryfikacji stosowna informacja zostanie zamieszczona w rozkazie Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP.

Odpowiednie wnioski można pobrać po kliknięciu na linki poniżej:

Wniosek o przyznanie BOKK

Wniosek o przyznanie SOKK

Wniosek o przyznanie ZOKK

Wniosek o przedłużenie BOKK

Wniosek o przedłużenie SOKK

Wniosek o przedłużenie ZOKK

Ponieważ Szkoła otrzymała ostatnio sporo zapytań i wątpliwości dotyczących zawartości merytorycznej wniosków o przyznanie i przedłużenie uprawnień wynikających z posiadania Brązowej i Srebrnej OKK, opracowane zostały wskazówki co do wypełniania wspomnianych formularzy. Odpowiednie pliki można pobrać po kliknięciu w linki poniżej:

Wniosek o przyznanie BOKK_wskazówki do wypełnienia formularza

Wniosek o przedłużenie BOKK_wskazówki do wypełnienia formularza

Wniosek o przyznanie SOKK_wskazówki do wypełnienia formularza

Wniosek o przedłużenie SOKK_wskazówki do wypełnienia formularza