Zasady przyznawania i weryfikacji odznak

Instruktorzy zainteresowani przedłużeniem uprawnień lub przyznaniem Odznaki Kadry Kształcącej proszeni są o kontakt z komendą Szkoły Instruktorskiej “Iluminacja” pod adresem wnioski.okk@stoleczna.zhp.pl.

Weryfikacja nastąpi w przeciągu 30 dni od momentu złożenia wniosku. Po pozytywnej weryfikacji stosowna informacja zostanie zamieszczona w rozkazie Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP.
Osoby zdobywające srebrną odznakę kadry kształcącej mogą się spodziewać zaproszenia na spotkanie, ponieważ chcemy wykorzystać tę okazję do tego, by poznać Was osobiście i porozmawiać 🙂

Odpowiednie wnioski można pobrać po kliknięciu na linki poniżej:

Wniosek o przyznanie BOKK

Wniosek o przyznanie SOKK

Wniosek o przyznanie ZOKK

Wniosek o przedłużenie BOKK

Wniosek o przedłużenie SOKK

Wniosek o przedłużenie ZOKK

Ponieważ Szkoła otrzymała ostatnio sporo zapytań i wątpliwości dotyczących zawartości merytorycznej wniosków o przyznanie i przedłużenie uprawnień wynikających z posiadania Brązowej i Srebrnej OKK, opracowane zostały wskazówki co do wypełniania wspomnianych formularzy. Odpowiednie pliki można pobrać po kliknięciu w linki poniżej:

Wniosek o przyznanie BOKK_wskazówki do wypełnienia formularza

Wniosek o przedłużenie BOKK_wskazówki do wypełnienia formularza

Wniosek o przyznanie SOKK_wskazówki do wypełnienia formularza

Wniosek o przedłużenie SOKK_wskazówki do wypełnienia formularza