Zasady przyznawania i weryfikacji odznak

Instruktorzy zainteresowani przedłużeniem uprawnień lub przyznaniem Odznaki Kadry Kształcącej proszeni są o kontakt z komendą Szkoły Instruktorskiej “Iluminacja” pod adresem wnioski.okk@stoleczna.zhp.pl.

Weryfikacja nastąpi w przeciągu 30 dni od momentu złożenia wniosku. Po pozytywnej weryfikacji stosowna informacja zostanie zamieszczona w rozkazie Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP.
Osoby zdobywające srebrną odznakę kadry kształcącej mogą się spodziewać zaproszenia na spotkanie, ponieważ chcemy wykorzystać tę okazję do tego, by poznać Was osobiście i porozmawiać 🙂

Odpowiednie wnioski (wersja aktualizowana 1.08.2019 r.) można pobrać po kliknięciu na linki poniżej:

Wniosek o przyznanie BOKK
Wniosek o przyznanie SOKK
Wniosek o przyznanie ZOKK

Wniosek o przedłużenie BOKK
Wniosek o przedłużenie SOKK
Wniosek o przedłużenie ZOKK